Afbeelding / Picture      easypagelogo      Afbeelding / Picture

Nederlandse Boxer Club Info

Doelstelling van de N.B.C.
De vereniging heeft ten doel fokkers en liefhebbers van boxers tot elkaar te brengen en geïntresseerden voor de fokkerij van dit ras voor te lichten.
Aanmelden als lid:
Het aanmeldingsformulier kunt u aanvragen bij de Ledenadministratie: A.C. Michniewitsch Tel.010-4582799.(Gewoon lid in Nederland Euro 31,-, Jeugdlid Euro 15,50)

Clubblad 'Onze Boxers':
Het officiële clubblad van de N.B.C. "Onze Boxers" verschijnt 10x per jaar en wordt GRATIS onder alle leden verspreid.

         Clubblad "Onze Boxers"

Puppy-Info & rasinformatie:
Op de 'puppy-Info' van de Nederlandse Boxer Club worden slechts nesten vermeld die voldoen aan de (minimale) eisen van de N.B.C. inzake gezondheid en exterieur.
Indien u serieus de aanschaf van een boxerpup overweegt, neemt u contact op met onze functionaris puppy-info :
Mevr.T.van de Sande-de Beer Tel.0411-631591

Opvangcentrum Boxers N.B.C.:
Boxers, die door omstandigheden (bv. overlijden,scheiding,ziekte) van baas moeten veranderen, kunnen tijdelijk geplaatst worden in het Opvangcentrum van de N.B.C.
Deze boxers moeten aan de gestelde eisen met betrekking tot gezondheid en karakter voldoen.
Wilt u aan een van deze boxers een nieuw thuis bieden?
Neem dan contact op met Fam. van de Linden-Maas Tel.076-5012026

Kringgroepen:
De Nederlandse Boxer Club telt in totaal 13 Kringgroepen verspreid over het land.
Hier kunt u onder meer onder goede begelijding gaan trainen met uw boxer.
Overzicht van adressen, contactpersonen,oefentijden en programma's vindt u in het clubblad "Onze Boxers"of via de nieuwe internetsite van de N.B.C.

Website Nederlandse Boxer Club:  
  De N.B.C. nu ook op internet bereikbaar, klik op onderstaande directe link.

www.nederlandseboxerclub.nl  

  

A.T.I.B.O.X.
Association Technique Internationale de Boxer.
Wereldwijd overkoepelend Boxer organisatie, die jaarlijks de twee Wereldkampioenschappen voor het boxerras organiseert op gebied van schoonheid en africhting.
  
Nu ook op het internet bereikbaar, klik op onderstaande directe link.

www.atibox-online.org